Budujemy ekosystem innowacji!

Jednym ze strategicznych celów Grupy ORONA jest budowa ekosystemu, który łączy wszystkich interesariuszy naszej sieci innowacji (firmy, uniwersytety i centra badawcze). 

Takie podejście jest siłą napędową i momentum dla pozyskiwania nowej wiedzy i dzielenia się ideami, które mogą być przeobrażane w wymierne korzyści dla naszych klientów.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego naszemu parkowi biznesowemu IDeO, w którym budujemy unikalny ekosystem innowacji!