Całodobowe Pogotowie Dźwigowe: (71) 711 00 22

Dbamy o zapewnienie ciągłości działania obsługiwanych urządzeń
i bezpieczeństwo ich użytkowników

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów oferujemy nasze wsparcie
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku
pod dedykowanym numerem:

71 711 00 22

Nawet w pracy najlepszych jakościowo urządzeń dźwigowych mogą wystąpić przerwy spowodowane wystąpieniem nieoczekiwanych czynników zewnętrznych (np. zanik napięcia elektrycznego) lub wewnętrznych (np. defekt podzespołu). Pamiętaj, że wszystkie użytkowane legalnie windy spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z nich osób. Każdy dźwig posiada z reguły kilka niezależnych zabezpieczeń, które uniemożliwiają np. upadek kabiny z wysokości lub jego niekontrolowaną pracę. W razie wystąpienia poważnego problemu winda zwykle zatrzymuje się. Pasażerowie, prócz dyskomfortu związanego z koniecznością czasowego oczekiwania na pomoc w zamkniętej kabinie, nie są zazwyczaj narażeni na inne niebezpieczeństwa.

Jeżeli zdarzy się, że winda przestała pracować, a ty będziesz w jej wnętrzu:

  • jeżeli winda zatrzymała się, spróbuj wcisnąć przycisk otwierający drzwi;
  • jeżeli drzwi nie otwierają się wciśnij przycisk ALARM i czekaj na pomoc;
  • alternatywnie możesz użyć łączności alarmowej znajdującej się w panelu sterowania windy lub telefonu komórkowego (jeżeli znajduje się w zasięgu sieci);
  • nie denerwuj się i nie panikuj – komunikuj się spokojnie i wyraźnie z osobami obsługującymi Pogotowie Dźwigowe lub osobami pozostającymi na zewnątrz dźwigu, które próbują z tobą nawiązać kontakt;
  • przekaż wszelkie niezbędne informacje dotyczące lokalizacji windy, piętra na którym wsiadałeś i okoliczności jej zatrzymania;
  • w czasie oczekiwania wewnątrz windy możesz usiąść na podłodze lub stanąć na ścianie przeciwległej do drzwi;
  • w żadnym wypadku nie próbuj otwierać drzwi używając siły, nie skacz we wnętrzu kabiny, nie próbuj używać wyjścia awaryjnego w suficie (niektóre dźwigi posiadają klapy ewakuacyjne wbudowane w sufit), słowem nie próbuj opuszczać zablokowanej windy bez asysty personelu Pogotowia Dźwigowego;
  • w żadnym wypadku nie opuszczaj windy bez asysty pracowników Pogotowia dźwigowego odpowiedzialnego za ewakuację, nawet jeżeli drzwi zostały otwarte, ale winda znajduje się pomiędzy piętrami lub jej próg nie znajduje się na równi z podłogą korytarza.

Bądź świadomym użytkownikiem

Osoby korzystające z windy na co dzień są w stanie najszybciej wychwycić nawet najdrobniejsze nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Jeżeli jadąc windą zauważysz coś odbiegającego od jej normalnej pracy zawiadom Pogotowie Dźwigowe. Warto przekazać informacje także w razie stwierdzenia, że dźwig był obiektem wandalizmu.

Do góry