Budujemy ekosystem innowacji!

Jednym ze strategicznych celów Grupy ORONA jest budowa ekosystemu, który łączy wszystkich interesariuszy naszej sieci innowacji (firmy, uniwersytety i centra badawcze).