Całodobowe Pogotowie Dźwigowe: (71) 711 00 22

Portfel usług związany z pełnym cyklem życia urządzeń dźwigowych

począwszy od doradztwa związanego z doborem i wykonaniem projektu, instalacją, rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego, poprzez bieżącą konserwację, zapewnienie całodobowego pogotowia dźwigowego, dokonywanie okresowych pomiarów, przeglądów i napraw, aż po ich modernizację, demontaż i utylizację czy wymianę

Dobór urządzenia dźwigowego

Pomagamy w doborze urządzenia i wykonujemy projekt wykonawczy

Montaż i uruchomienie

Instalujemy dźwig i przeprowadzamy przez proces rejestracji w UDT

Bieżąca konserwacja

Konserwujemy urządzenie i zapewniamy całodobowe pogotowie

Obsługa serwisowa

Serwisujemy, modernizujemy
i utylizujemy

Nasze podejście

Satysfakcja klienta oraz komfort i bezpieczeństwo użytkownika to nasze priorytety. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych fachowców, którzy doskonale znają urządzenia dźwigowe dostępne na rynku. Zarówno te nowoczesne, oferowane przez nas lub przez firmy konkurencyjne, jak i te będące spuścizną PRL-u. Nasi inżynierowie, monterzy i konserwatorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, a także korzystają z doświadczenia i wiedzy specjalistów z ORONA Group, aby jak najlepiej wypełniać powierzoną im odpowiedzialność. Oferujemy portfel usług związany z pełnym cyklem życia urządzeń dźwigowych. Budujemy nowe instalacje, jak i podejmujemy się konserwacji, serwisu oraz modernizacji już istniejących. Doceniamy klientów decydujących się na długoterminową współpracę i nie zaskakujemy ich wysokimi cenami obsługi posprzedażowej lub pogwarancyjnej.

Tworzymy wyjątkową wartość

  • Wysoka jakość obsługi;
  • Dostępność i szybki czas reakcji;
  • Fachowe doradztwo i pomoc;
  • Elastyczność i wszechstronność;
  • Optymalizacja kosztów;
  • Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa;
  • Stałe doskonalenie produktów i usług;
  • Troska o środowisko naturalne.
Do góry